Mari membina laman web

Posted: December 19, 2011 in group

Membina laman web …sesuatu yang berada diluar jangkaan saya…tetapi apabila belajar 13 minggu…hasilnya..I CAN DO IT..

banyak ilmu yang diperolehi bukan sekadar belajar tetapi lebih banyak ilmu yang diperolehi apabila membuat tugasan.

kumpulan kami terdiri daripada 3 orang..kami telah merancang untuk membuat laman web bagi tajuk elektrolisis iaitu salah satu tajuk dalam subjek kimia tingkatan 4.

perbincangan telah dibuat dari satu fasa ke satu fasa…

Fasa 1: pemilihan topik bagi laman web
 • topik yang dipilih merupakan topik tingkatan 4
 • buku rujukan telah dipinjam dari perpustakaan sekolah
 • pemahaman terhadap topik diperdalam
Fasa 2: pemilihan teori pembelajaran
 • pemilihan teori dibuat
 • penyusunan nota mengikut teori yang dipilih
Fasa 3: pemilihan rekabentuk laman web
 • rekabentuk informasi
  • merujuk kepada fasa 1
 • rekabentuk interaksi
  • pemilihan ‘button’ yang sesuai
 • rekabentuk visual
  • warna tema
  • jenis tulisan
  • pembahagian paparan
Fasa 4: pembahagian tugas
 • kak masrul : membuat paparan dan login page
 • hanim : membuat kandungan laman web
 • timah : membuat soalan
Fasa 5: pembangunan laman web
 • pembangunan laman web dibuat
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s