Week 12

Posted: December 13, 2011 in Uncategorized

Pada minggu ini, kita akan masuk ke fasa penilaian laman web…

Web Testing

PENGUJIAN

Sesebuah laman web yang telah siap dibangunkan perlu diuji kerana

 • mengenalpasti kekuatan laman web yang dibina
 • mengenalpasti kelemahan laman web tersebut
 • tujuan penambaikan

sebelum laman web disiarkan

test plan

 • menyediakan senarai semak bagi memastikan semua berfungsi
 • dengan menggunakan senarai semak, perkara yang hendak diuji dapat diuji secara keseluruhan tanpa tertinggal.
 • senarai semak bertujuan mendapatkan jawapan yang konsisten daripada responden.

masalah yang timbul

 • design flaws – masalah antaramuka pengguna contohnya pelabelan semula butang dan paparan skrin.
 • content error– masalah dari segi kandungan contohnya data yang kurang berkualiti, kesalahan ejaan dan gambar yang kurang berkualiti
 • Software/system defects– masalah yang timbul apabila hendak menjalankan laman web

beberapa ujian yang boleh dijalankan

 • functionality testing – ujian bagi program yang terdapat dalam laman web
 • layout testing – uji paparan laman web yang bersesuaian dengan semua setting paparan
 • load testing – menguji ‘berat’ atau kata lainnya kelajuan capaian
 • link testing – menguji kaitan dengan laman web lain sama ada berfungsi atau tidak
 • usability testing – kemudahan kepada pengguna apabila menggunakannya
 • Alpha/Beta testing
 • Peer testin
 • Focus group testing
 • Usability testing

PENILAIAN

Penilaian dibuat dari semasa ke semasa bagi tujuan penentuan sama ada laman web yang dibina baik atau tidak, bersesuaian atau tidak.

Tahap penilaian

 • sumatif
 • formatif
  • sentiasa berterusan
  • tujuan – peningkatan pembelajaran

kaedah penilaian

 • formal
 • tidak formal

Alat penilaian

 • pemerhatian, temubual
 • soal selidik, kumpulan sasaran, analisis, laporan dan perbualan dengan pengguna
 • borang, senarai semak, rubrik

alat penilaian yang hendak dibuat mestilah ditentukan kesahihannya terlebih dahulu supaya penilaian dapat dibuat dengan lebih tepat

Prosedur penilaian

 1. One-to-One
 2. Small-Group Evaluation
 3. Field Testing

mari terus membaca

Evaluating Web Sites: Criteria and Tools

Web Site Evaluation

Evaluation Tool

Evaluating Websites

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s