Class 1st

Posted: September 17, 2011 in Uncategorized

Setelah selesai bertungkus lumus supaya subjek ini ditawarkan….maka bermulala kelas pertama..

Dengan pelajar seramai 8 orang dari 9 orang pelajar (kerana arif tak datang), maka Dr. Fandy memulakan kelas pertama dengan memberikan taklimat berkaitan subjek ini. Antara perkara yang disampaikan adalah

  1. ‘course outline’ sepanjang semester ini,
  2. tugasan yang perlu diselesaikan dan
  3. pembahagian markah

Selain itu, Dr. Fandy juga menekankan beberapa perkara iaitu:

  1. tugasan hendaklah dijalankan secara kumpulan,
  2. tiada plagiat berlaku semasa menjalankan tugasan dan
  3. setiap ahli kumpulan mestilah memberikan kerjasama sepenuhnya semasa tugas dijalankan.

Memandangkan subjek ini merupakan subjek yang menggunakan komputer sepenuhnya, maka Dr. Fandy juga tidak lupa menyenaraikan kemudahan yang telah disediakan oleh pihak UTM bagi memudahkan penyampaian ilmu kepada pelajar dan pelajar dapat menjalankan tugas yang diberikan dengan mudah.

Sekian untuk kali ini…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s